Selvværd

Selvværd


Typiske tegn på lavt selvværd:


 • Selvkritiske tanker og utilfredshed
 • Søger ros fra andre
 • Handlingslammelse
 • Generthed
 • Skyld/skam følelse
 • Perfektionisme
 • Angst for kritik
 • Tilbageholdenhed
 • Behagesyg / ’pleaser’

Selvværd handler om det syn vi har på os selv som mennesker. Hvis vi har godt selvværd har vi en stabil fornemmelse af, hvem vi er og hvad vi vil. Vi har en identitet og en indre ”kerne”. Vi er i kontakt med vores behov og følelser, samt kan sætte grænser overfor andre. Vi kender vores værdier og vores egen værdi. Vi mærker tryghed, tålmodighed og tilfredshed med os selv. Vi føler, at vi har ret til at være den vi er, og er ikke bange for at prøve nye ting.

Hvis vi har lavt selvværd, har vi en følelse af ikke at være god nok som vi er, eller vi føler os forkerte. Vi oplever ofte negative tanker og selvbebrejdelser. Vi sammenligner os med andre og synes alle andre er bedre end os selv. Vi har meget høje standarder og krav overfor os selv og for hvordan jeg skal være, og hvad jeg skal præstere. Hvis jeg ikke er perfekt, er det slemt, og jeg kan bruge meget tid på, at tænke over mine fejl. Fordi jeg har en perfektionistisk omkring mig selv, kan jeg opleve at udsætte ting eller undgå situationer, fordi jeg er sikker på, at jeg vil fremstå som ’dum’ eller det ikke vil være godt nok. Fordi jeg har svært ved at give mig selv ros og bekræftelse, søger jeg det udefra, men selv når jeg får ros og anerkendelse, kan jeg have svært ved at tage det til mig. Når jeg får kritik, kan jeg bryde helt sammen og være overvældet af skam. Det er svært for mig at sige fra og sætte grænser overfor andre, fordi det kan føre til manglende anerkendelse af mig eller konflikter og kritik.


Årsager til lavt selvværd:

 • Du har oplevet mobning eller vold
 • Dine omgivelser har stillet høje krav
 • Manglende ros og kærlighed i barndommen
 • Dine forældre var stressede og fraværende
 • Du blev skældt ud og kritiseret som barn

Selvværd opbygges gennem vores opvækst gennem det samspil vi har med andre, især vores forældre. Hvis vi får positiv opmærksomhed, ros, kærlighed og accept, får vi et positivt syn på os selv. Vi får en oplevelse af at være elsket som dem vi er. Hvis ikke bliver vi usikre på os selv og kritiske overfor os selv.


Fokus områder i terapien i forhold til lavt selvværd:

Terapien fokuserer på, at du kommer i kontakt med dine følelser, behov og dine grænser. Igennem terapien lærer du at få et mere positivt syn på dig selv og lærer at drage omsorg for dig selv. I stedet for selvkritik udvikler du større forståelse og medfølelse for dig selv. Oplevelser fra barndommen og fortiden bearbejdes, så de ikke længere tynger dig.

Dommeren er en slags indre kontrolsystem, som grundlægges i opvæksten og sikrer os, at vi kan følge samfundets og vores forældres regler. Dette sker gennem selvkritik, bebrejdelser og advarsler, som kommer inde fra (fra dommeren). Når vi retter os efter dommeren, har vi en oplevelse af, at få kærlighed og accept udefra. Vi lærer at lytte til den stemme, som siger hvad vi ’bør’ og ’skulle’ gøre og hvem vi skal være. Det er nødvendigt at kende samfundets spilleregler, for at kunne fungere i verden. Men hvis den indre dommer helt overtager styringen, vil vi føle os deprimerede, stressede, ikke gode nok og ude af kontakt med vores sande jeg. For at være lykkelige, skal vi helst have en balance mellem at kunne følge samfundets regler og samtidig være i stand til at lytte til os selv.

For at forbedre hjemmesiden og din brugeroplevelse bruger vi cookies til at indsamle statistik. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på siden om cookies.  Læs mere