Gruppeforløb

Gruppeforløb


Dette gruppetilbud henvender sig til børn, der vokser op med en forælder, der har en psykisk lidelse.


Mange familier bliver henvist fra deres egen kommune til Regionens tilbud, fordi kommunen ikke selv har et særligt tilrettelagt forløb for denne målgruppe. I Region sydDanmark er der et tilbud i Vejle, hvilket kræver en del rejseaktivitet for nogle familier.

Vi tilbyder særlige gruppetilbud for børn der vokser op med forældre der har en psykisk sygdom, på Fyn. Når en kommune har en gruppe på min 6 og max 8 børn eller unge kan vi arrangere forløbet i børnenes hjemkommune. Det forkorter børnenes transporttid at det foregår i hjemkommunen og det kan gøre at barnet evt. selv vil kunne tranportere sig frem og tilbage.  Desuden kan barnet/ den unge opbygge relationer/ venskaber til andre i lignende situationer, hvilket kan støtte den enkelte fremadrettet.


Formål:

Det overordnede formål er at forebygge at børn der vokser op med en forælder der har en psykisk sygdom, ikke selv udvikler tilsvarende udfordringer.


Målet er:

 • At barnet oplever at de får hjælp og ikke er overladt til sig selv med sine bekymringer.
 • At bryde tavsheden om, hvordan det er for et barn, at vokse op i nære relationer med psykisk sygdom
 • At bryde tavsheden om psykisk sygdom
 • At give familien oplevelser med at det kan lette alle at snakke om det.
 • At familien får hjælp til at snakke om de psykiske sygdomme der er i familien. Hvordan påvirker det barnet og hvordan har barnet det? hvad oplever barnet? hvordan er det for barnet at vokse op med psykiske sygdomme.
 • At forældrene lærer om måder at snakke med barnet om hvordan det har det. Bryde tavsheden.
 • At barnet får viden om at der er andre der er i samme situation
 • At barnet kommer i bedre trivsel og udvikler selvværdet.
 • At finde ud af hvem i netværket der kan støtte på forskellige måder

Lidt om vores ressourcer
Vi har solid erfaring i

 • arbejdet med familier, hvor den ene eller begge forældre har en psykisk sygdom.
 • gruppeforløb for børn der har en forælder med en psykisk lidelse.
 • andre typer af gruppeforløb ex. børn/ unge der har oplevet krænkelser/ overgreb
 • Personligt har jeg selv kendskab til at vokse op med forældre med psykiske lidelser, hvor ingen talte om det.

Hvordan arbejder vi?
I Psykoterapi med bevægelse er der både tilbud om individuel terapi, familieterapi/ rådgivning og gruppeforløb.

Vi har et tidsafgrænset tilbud, der strækker sig over 8-10 gange, så det er overskueligt for familien at takke ja til.
Vi arbejder ud fra bogen ”Hvad børn ikke ved har de ondt af”, af Karen Glistrup. Det er ikke nødvendigt selv at læse bogen.
Desuden bruger vi ”snakkekortene” og de små videoer der er tilgængelige for alle på nettet.
Vi snakker om filmene og kortene og om hvad I tror børn og voksne tænker og føler og ønsker sig.


Forløbsbeskrivelse for gruppetilbud:
1.Mødegang:
Opstartsmøde på kommunen med deltagelse af forældre, barn/ ung, socialrådgiver.
– vi hilser på hinanden.
– kort præsentation af os.
– vi snakker om hvorfor det er en god ide at barnet får dette tilbud og hvad man kan få ud af at deltage. Vi får lidt at vide om hvad barnet og forældrene ønsker at barnet får ud af det.
– introduktion til tilbuddet og spørgsmål
– gensidig bekræftelse

– Udveksling af telefonnummer.

2.-9. Mødegang:
Forløbet strækker sig hen over 8 gange.
Der er forskellige emner vi arbejde med, der er i relation til det at have psykisk sygdom i familien. Fokus er på barnets/ den unges oplevelser.

10. mødegang:
Afsluttende og opsamlende møde med barn/ung, forældre, socialrådgiver og ut.

 • Hvad har været godt og brugbart for familien, forældrene, barnet.
 • Hvad kan gøre selv i jeres familie
 • Hvem kan barnet snakke med og bruge fremadrettet, når noget bliver svært?
 • Hvad kan barnet gøre, når noget bliver svært?

Hvor foregår det?

Den aktuelle kommune stiller lokaler til rådighed for afvikling af gruppeforløbet, ialt 8 gange.

For at forbedre hjemmesiden og din brugeroplevelse bruger vi cookies til at indsamle statistik. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på siden om cookies.  Læs mere